შეთანხმება

შეთანხმება

შეთანხმების პირობებ

1. ტერმინოლოგია და ძირითადი საფუძვლები

მოცემული დოკუმენტი არეგულირებს კანაფის კაკლების ინტერნეტ-მაღაზია CosmoSeeds -სა და სერვისის მომხმარებელს (მყიდველი, კლიენტი) შორის ურთიერთობის შედეგებს და სპეციფიკას.

1.1 მყიდველი, ინტერნეტ ქსელის გამოყენებით მყიდველს სთავაზობს პროდუქციაზე თავისუფალ წვდომას, რომელიც არ არის აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით. საქონელს წარმოადგენს სათესლე მატერიალი(პირველი თაობის ჰიბრიდული კანაფის კაკლები ) , მასთან დაკავშირებული აქსესუარები, სასუქები. სათესლე მატერიაlი წარმოებულია საკუთარი სელექციონერების, ან უცხოელი ბრიდერების მიერ. კომპანია ვალდებულებას იღებს წარმოადგინოს ხარისხიანი პროდუქცია დადგენილ ვადაში, გაუწიოს ტექნიკური მხარდაჭერა კლიენტს ყიდვის შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე.

1.2 იმისათვის რომ გააფორმოთ შეკვეთა, მყიდველი ირჩევს რეგისტრაციის გზით, ან მის გარეშე ერთჯერადად გაფორმების ხერხს. მეორე შემთხვევაში, საკმარისია აცნობოთ მენეჯერს საკონტაქტო მონაცემები(e-mail, ან ჩატ-მესენჯერი საშუალებით), რის შემდეგაც ელ.ფოსტაზე მიიღებთ ანგარიშ-ფაქტურას აუცილებელი გადახდის ინსტრუქციით.

1.3 CosmoSeeds პროდუქციის შეძენის შემდგომი მოქმედება შესაძლებელია ეწინააღმდეგებოდეს სამართლებრივ ნორმებს, კაკლის აღმოცენების და მოყვანის ჩათვლით. ჩვენ გირჩევთ, რომ შეკვეთის გაფორმებამდე ყურადღებით გაეცნოთ შესაბამის კოდექსებს და ხელისუფლების მიერ დადგენილ სხვა რეგულაციის აქტებს. გამყიდველის მიერ რეალიზებული მთლიანი პროდუქციზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ 21 წელს გადაცილებულ პირთათვის. პროდუქციის შეძენის მერე,თავის შემდგომ ქმედებებზე მთლიანი პასუხისმგებლობა ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული კანონის წინაშე ეკისრება მხოლოდ კლიენტს.

1.4 კანაფის კაკლების მაღაზია არცერთ ვარიანტში არ ახორციელებს პროპაგანდას, არ აიძულებს კლიენტს პროდუქციის შეძენას საიტზე. მყიდველი იღებს გადაწყვეტილებას შეკვეთის გაფორმებაზე და შემდგომ გადახდაზე, მხოლოდ თავისი სურვილით.

1.5 . CosmoSeeds -ის ასორტიმენტში, სათესლე მატერიალის გარდა წარმოდგენილია სოკოს სპორების ანაბეჭდები მოსაწევი აქსესუარები. სასუქები,თემატური ლიტერატურა მცენარის კულტივაციაზე. ვებსაიტზე დათვალიერების მომენტისათვის მითითებული ფასები აბსოლუტურად შეესაბამება რეალობას. გამყიდველს შეუძლია (ინტერნეტ-მაღაზიაCosmoSeeds) შეუძლია გაზარდოს , ან შეამციროს ფასები პროდუქციაზე გაფრთხილების გარეშე.

2. პერსონალური მონაცემების დაცვა

2.1 . გამყიდველი ვალდებულია კლიენტისგან მიღებული ინფორმაცია არ გადასცეს მესამე პირს,კონფედენციალურობის გარანტიით. გამონაკლისს წარმოადგენს ის მონაცემები,რომლის საფუძველზეც ხდება შეკვეთის გაგზავნა, მომხმარებლის სახელი და გვარი და მისამართი, სადაც სურს კლიენტს შეკვეთის მიღება.

2.2 კლიენტი გადასცემს გამყიდველს პირად ინფორმაციას ,მხოლოდდამხოლოდ შეკვეთის შემდგომი გაფორმებისთვის და გაგზავნისთვის. კლიენტს თავად შეყავს მონაცემები ვებსაიტზე, ან ახდენს დელეგირებას ინტერნეტ-მაღაზიის ოპერატორთან ნებისმიერი მისთვის მოსახერხებელი საშუალებით (ელ.ფოსტა, ონლაინ-ჩატი),თუ ის არ არის საიტზე დარეგისტრირებული.

3. მაღაზიის სამუშაო რეჟიმი

3.1. ონლაინ-მაღაზია CosmoSeeds (გამყიდველი) მუშაობს 24/24-ზე, დასვენების გარეშე და სადღესასწაულო დღეებშიც, ხოლო ჩატ-ოპერატორი ონლაინ-რეჟიმში მუშაობს 10:00 – 18:00 (გარდა შაბათ-კვირისა და სადღესასწაულო დღეებისა). თქვენი შეკვეთა ყოველდღიურად მიიღება, ხოლო შეკვეთის დამუშავება, ფორმირება, გაგზავნა ხდება სამუშაო დღეებში (ორშაბათი-პარასკევი). განსაკუთრებული შემთხვევების დროს, როდესაც მყიდველისთვის აუცილებელია გაგზავნა სადღესასწაულო, ან გამოსასვლელ დღეებში, ადმინისტრაციამ შესაძლოა გადადგაას კლიენტისთვის სასარგებლო ნაბიჯი შეთანხმების შემთხვევაში.

4. პირდაპირი შეკვეთა

4.1. მესენჯერის (ონლაინ-ჩატის) გამოყენებით კლიენტს შეუძლია გააფორმოს შეკვეთა პირდაპირ ოპერატორის დახმარებით. ასეთ შემთხვევაში გამოირიცხება საიტზე რეგისტრაცია, და ყველა პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა შეკვეთის გასაგზავნად, გამოიყენება მხოლოდ იმ მომენტში, გამოყენებული ფორმატის ფარგლებში.

5. კალათასთან და შეკვეთებთან მუშაობა

5.1. მყიდველს თავად შეუძლია შეავსოს კალათა, თავისი პირადი შეხედულებისამებრ. პროდუქტით შევსებული კალათის რედაქტირება არის ძალაინ ადვილი, არასასურველი პოზიციების ამოღებით, ან სხვა ახალი პოზიციების დამატებით.

5.2. კლიენტის ნებისმიერი მოქმედება არის გამოსწორებადი, მაშინაც კი როდესაც გადახდა უკვე შესრულებულია. მხარეების შეთანხმებით, შეკვეთის ნომენკლატურის შეცვლა შესაძლებელია (პოზიციის ჩანაცვლება, ან ახლის დამატება), მხოლოდ გაგზავნის მომენტამდე. კლიენტის მხრიდან ცვლილებების გაკეთება შესაძლებელია, მხოლოს ინტერნეტ-მაღაზიის ოპერატორთან შეთანხმების საფუძველზე.

6. მიწოდება და გადახდა

6.1. მყიდველს შეუძლია აირჩიოს ჩამოთვლილთაგან მისთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდი. მომენტისათვის ხელმისაწვდომია შემდეგი გადახდის მეთოდები:

  • გადახდა webmoney-ს საფულეზე. კლიენტს შეუძლია თანხა ჩარიცხოს სწრაფი გადახდის აპარატიდან, ან პირადი ანგარიშიდან, თუ მას თავად აქვს webmoney-ის საფულე.
  • შეკვეთის მიწოდება ხდება კლიენტის მიერ გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის გამოგზავნის შემდეგ, 1-დან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

7. შეფუთვა და მისი შენახვა

7.1. სათესლე მატერიალი კლიენტს მიეწოდება მწარმოებლის საფირმო შეფუთვით, კანაფის მექანიკური დაზიანებისგან კაკლების დაცვით. თავის მხრივ, გამყიდველი ვალდებულია შეფუთოს მთლიანი პროდუქცია ჰერმენტულ მჭიდროდ შეკრულ კონტეინერში, ან შეფუთვის სხვა ფორმაში, რომელიც დაცული იქნება უცხო პირთაგან შიგთავსის დათვალიერებისგან.

7.2. მყიდველის სურვილის მიხედვით, საფირმო შეფუთვა შესაძლებელია ჩაანაცვლოს სპეციალურმა კონტეინერმა, ან შეფუთვის სხვა ფორმამ,მხარეების მხრიდან ყველა დეტალის განხილვის შემდგომ.

7.3. ლოიალობის პროგრამის, ან აქციის ფარგლებში მიწოდებული პროდუქცია, კლიენტს შესაძლოა მიეწოდოს პლასტიკისგან დამზადებული დაცული კონტეინერით.

8. სამართლებრივი მხარე და კანონები

8.1. გამყიდველის მიერ რეალიზებული მთლიანი პროდუქცია არის ნებადართული საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

8.2. კანონებისა და სახელმწიფო რეგულაციების შესაბამისად, კანაფის კაკალის კანონიერი გამოყენება ხდება შემდეგ სფეროებში:

  • სამედიცინო
  • კვლევების ჩასატარებლად
  • კოსმეტოლოგიაში
  • კულინარიაში
  • ცხოველთა და თევზების საკვებად

კანაფის მარცვლების შენახვა, არ ეწინააღმდეგება საქართველოს რესპუბლიკის მოქმედ კანონმდებლობას, და შეუძლებელია გამოიწვიოს ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის სახელმწიფოებრივი დევნა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან.

8.3 ინტერნეტ-მაღაზია CosmoSeeds-ზე განთავსებული პროდუქციის აღწერილობა და თემატური ინფორმაცია, არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს ნარკოტიკების პროპაგანდას, არ მიუთითებს უკანონო ქმედებებისაკენ მყიდველის მხრიდან (კანაფის გაზრდა, მარიხუანას მოყვანა, გაყიდვა, შენახვა, აკრძალული ნივთიერებების გავრცელება). კონტენტი ატარებს მხოლოდდამხოლოდ გასაცნობ-საინფორმაციო ხასიათს.

8.4 გრაფიკული და ტექსტური კონტენტი, რომელიც გამოქვეყნებულია საიტზე, წარმოადგენს გამყიდველის ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია საავტორო უფლებების საერთაშორისო ნორმებით .

CosmoSeeds მატერიალის გამოყენება ვებ-რესურსებზე, მათი კოპირება, დაბეჭდვა ან გადაზიარება, შესაძლებელია მხოლოდ ოფიციალურ მფლობელთან შეთანხმების შემდგომ. კლიკბეკის ჰიპერფუნქციით სარგებლობა კი შესაძლებელია შეთანხმების გარეშეც.

მაღაზიის მუშაობის პრინციპები. მთავარი პრინციპები