პრეტენზიის გაფორმება სხვა სიდბანკების მიმართ

პრეტენზიის გაფორმება სხვა სიდბანკების მიმართ
შეკვეთის ნომერი
მიუთითეთ შეკვეთის ნომერი
Email
Email , რომელიც მიუთითეთ შეკვეთის გაფორმებისას
როდის მიიღეთ ამანათი
მიუთითეთ ამანათის მიღების თარიღი
მიუთითეთ კაკლის ჯიში
გვაცნობეთ, თუ რომელი კაკლის ჯიშია ან მისი პუნქტის ნომერი
როგორ აღმოცენდა კაკალი?
მიუთითეთ, რა მეთოდით ან საშუალებით აღმოაცენეთ კაკალი
პრეტენზიის ძირითადი მიზეზი
მიუთითეთ პრეტენზიის მიზეზი
ფოტოები
დასაშვები ფაილები: jpg, jpeg, png
ფაილის მაქსიმალური ზომა: 12 MB
ფაილების მაქსიმალური რაოდენობა: 8
ატვირთეთ რამოდენიმე ფოტო

პრეტენზიის გაფორმება სხვა სიდბანკების მიმართ