მატერიალის კოპირება

ტექსტური და გრაფიკული კონტენტის მოხმარების პრობლემა დღესდღეობით ძალიან აქტუალურია მსოფლიო ინტერნეტ-ქსელის განვითარების რეალური მასშტაბის გათვალისწინებით. ბერნის კონვენციის საერთაშორისო ნორმებზე დაყრდნობით, 1996 წლის 10 ივნისის მსოფლიოს საავტორო უფლებათა კონვენცია და ამავე სახელწოდების საქართველოს კანონი № 6-I, გაცნობებთ: CosmoSeeds საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია წარმოადგენს ვებ-რესურსის მფლობელის ინტელექტუალურ საკუთრებას. ეს ვრცელდება ქვემოთჩამოთვლილზე:

  • პროდუქციის აღწერა
  • სტატიები
  • ნებისმიერი საინფორმაციო ტექსტი, რომელიც განთავსებულია პორტალის გვერდებზე
  • გრაფიკული გამოსახულება

სადაო საკითხები ინტელექტუალური შრომის პროდუქტებთან დაკავშირებით რეგლამენტირდება ზემოთნახსენები აქტებით და სხვა მარეგულირებელი დოკუმენტაციით შესაბამის ორგანოებში.

კონტენტსა და კანონზე

CosmoSeeds-ზე განთავსებული ინფორმაცია ატარებს წმინდა საინფორმაციო ხასიათს, არ მოუწოდებს ინსტრუქციების მოქმედებისკენ, მეთოდოლოგიისკენ, კონცეფციისკენ, არ წარმოადგენს პროპაგანდას. მთლიანი ინტელექტუალური პროდუქტი საიტის სტუმრებს მიეწოდებათ მხოლოდ ინფორმაციული კონტენტის სახით, მხოლოდ გასაცნობი-შემეცნებითი მიზნით და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებისკენ წაქეზების გარეშე.

ასეთი პოზიცია არის აპრიორი და ავალდებულებს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს დაკოპირების, ბმულების, პუბლიკაციის გადატანის შემთხვევაში, აუცილებლად მიუთითონ ჰიპერბმულით პირველი წყარო. ბმული უნდა იყოს არა მხოლოდ clickable, ის უნდა იყოს გამოყოფილი ნებისმიერი საშუალებით ტექსტის ფონთან (სხვა ფერი,გამოკვეთა და ა.შ ). მოთხოვნა ვრცელდება ორგანიზაციებსა და ინტერნეტ-გამომცემლობებზე, მიუხედავად კომპანიის, პერსონის თუ გაერთიანების კომერციულ/არაკომერციული სტატუსისა.

ყურადღება! ზემოთჩამოთვილი ვალდებულებების შეუსრულებლობა, ავტომატურად გამოიწვევს შესაბამის ინსტანციებთან მიმართვის პროგნოზს, დავის სასამართლო ჭრილში გადაწყვეტის მიზნით.

CosmoSeeds მატერიალების კოპირება აკრძალულია