პრეტენზიის გაფორმება CosmoSeeds მიმართ

პრეტენზიის გაფორმება CosmoSeeds მიმართ
შეკვეთის ნომერი
მიუთითეთ შეკვეთის ნომერი
Email
Email , რომელიც მიუთითეთ შეკვეთის გაფორმებისას
როდის მიიღეთ ამანათი
მიუთითეთ ამანათის მიღების თარიღი
მიუთითეთ კაკლის ჯიში
გვაცნობეთ, თუ რომელი კაკლის ჯიშია ან მისი პუნქტის ნომერი
როგორ აღმოცენდა კაკალი?
მიუთითეთ, რა მეთოდით ან საშუალებით აღმოაცენეთ კაკალი
პრეტენზიის ძირითადი მიზეზი
მიუთითეთ პრეტენზიის მიზეზი
ფოტოები
დასაშვები ფაილები: jpg, jpeg, png
ფაილის მაქსიმალური ზომა: 12 MB
ფაილების მაქსიმალური რაოდენობა: 8
ატვირთეთ რამოდენიმე ფოტო

პრეტენზიის გაფორმება CosmoSeeds მიმართ