ნამდვილად იზრდება თუ არა კანაფის ფესვი ბნელ ადგილებში?

დეკემბერი 25, 2019

ყველას გაუგია, რომ ფესვები იზრდება ბნელ ადგილას. როგორ გავიგოთ სიმართლეა თუ არა ეს? შეეცადეთ წარმოიდგინოთ, რომ კულტურა არის შენობა, რომელიც მუდმივად შენდება. მას ყოველთვის სჭირდება ნედლეული, ენერგია, სინათლე იმისთვის რომ გაიზარდოს.

კანაფს შეუძლია დაზოგოს გარკვეული რაოდენობით ნედლეული და ენერგია სამომავლო გამოყენებისთვის, თუმცა მათი რაოდენობა შეზღუდულია

დღისით, როდესაც არსებობს სინთლე, კულტურა ინახავს სინათლის ენერგიას და იკვებება ნედლეულით. კულტურა აგროვებს ნედლეულს და ტენის საკუთარ ბატარეებს. ის თავად აშენებს საკუთარ თავს, მათი ერთმანეთთან დაკავშირებით.

თუმცაღა კულტურა არ შენდება ისე ეფექტურად, როგორც ღამე. თუმცა მას შეუძლია ზრდა დღისითაც, მაგრამ არც ისე სწრაფად.

როდესაც სინათლე ჩართულია, კულტურა იღებს ენერგიას და ნედლეულს, რომელიც დაგროვილია მთელი დღის განმავლობაში, მისი ზრდისთვის. სიბნელეში, ის იწყებს მათ გადაგზავნას და იყენებს ნედლეულს.

ასე რომ, ღამით, კულტურა არ იღებს განათებას და ასე თუ ისე ის იყენებს იმ ენერგიას, რომელიც მან დააგროვა დღის განმავლობაში, როდესაც სინათლე მიეწოდებოდა.

ბუნებრივია, ღამით ბნელა და არც სარეზერვო სინათლე არსებობს. აქედან გამომდინარე კულტურას სჭირდება ენერგია, რომ იკვებოს დიდი რაოდენობის ნედლეულით, მისთვის უფრო მარტივი მისაღებია ნედლეული, რომელიც მან დაარეზერვა მთელი დღის განმავლობაში, ვიდრე იგივე რაოდენობის ნედლეული შთანთქოს ფესვების საშუალებით.

ფესვები უნდა იყოს ძალიან დიდი იმისათვის, რომ საკმარისი ნედლეული დააგროვოს, ასევე ფოთლოვანი მასა საკმარისი უნდა იყოს, რომ ენერგია უზრუნველყოს ნედლეულის შესანახად.

კანაფის სტრუქტურის ბალანსის დაცვა

ჯანმრთელი კულტურის ფესვების მოჭრის შემდეგ, კანაფის ზრდა ხდება ნელი ტემპით, მანამ სანამ ფესვთა სისტემა არ გახდება უზარმაზარი;

უნდა მოიჭრას ჯანსაღი კულტურის წვერო და შენელდება ფესვთა ზრდა, სანამ მარიხუანის სიმაღლე დიდი არ იქნება, კვლავ მხარი დაუჭირეთ ფესვებს;

თუ კულტურა უკვე დაბალანსებულია, ფოთლები და ფესვები ერთდროულად გაიზრდებიან.

თუ ფესვებს რამდენჯერმე გავზომთ დღეში, რამდენიმე დღეში შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ ფესვები ღამით უფრო იზრდება, მაგრამ სინამდვილეში, ფესვები და ფოთლები იზრდება ერთნაირად სანამ ბატარეები არ დაჯდება.