როგორ ავირჩიოთ მოსავლის ზუსტი დრო კონკრეტული კანაფის ჯიშისთვის?

მარტი 23, 2020

მაშინაც კი, თუ თქვენ გამუდმებით ეწევით კანაფს, მაგრამ ამავე დროს პირველად ზრდით მას, ძნელია ზუსტად განსაზღვროთ პირველად თუ როდის უნდა აიღოთ მოსავალი. ამ ყველაფრის გაგება და სწავლა მხოლოდ გამოცდილებასთან ერთად მოდის პრაქტიკაში.

როგორ ავირჩიოთ მოსავლის ზუსტი დრო კონკრეტული კანაფის ჯიშისთვის?

თუ არ შეგიძლიათ ზუსტად განსაზღვროთ გირჩები მზად არის თუ არა, საუკეთესო ვარიანტი იქნება მათი "ბრმად" შეგროვება. მოსავლის აღების ეს მეთოდი გულისხმობს მოსავლის თანდათანობით შეგროვებას და გაანალიზებას, იმის დასადგენად თუ რომელია ამ კულტურებიდან თქვენთვის ყველაზე შესაფერისი.

ყოველ 5-7 დღის განმავლობაში თქვენ უნდა შეაგროვოთ ერთი და იგივე გირჩები ერთი და იგივე რაოდენობით. ამის შემდეგ, უნდა გამოაშროთ და მოამზადოთ მთლიანი მოსავალი იმავე გზით დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში. შესაძლოა, ცოტა უფრო ხალგრძლივი დროითაც, თუ სწორად შეასრულებთ "სახელმძღვანელოს მიხედვით".

უფრო მიუკერძოებელი შეფასებისთვის, უმჯობესია, თუ დაალაგებთ და მარკერით მონიშნავთ ყველა ჯიშს. აუცილებელია წერილობით ავღნიშნოთ თითოეული ჯიშის მახასიათებლები და თვისებები, თუმცაღა შესაძლებელია ისიც, რომ თვენ პირველად ვერ იგრძნობთ დიდ სხვაობას ჯიშებს შორის. შეიძლება ერთი კონკრეტული კლასის მიღებისას გაგიჩნდეთ საწოლზე დაწოლის სურვილი, ხოლო მეორის შემთხვევაში თითქმის არაფერი იგრძნოთ. ჩაიწერეთ კვამლის საფენის ყველა ეფექტი, შემდეგ კი შეადარეთ და გამოიტანეთ დასკვნები, რომელი უფრო უკეთესია თქვენთვის.

ყველა შეგროვებულ კონუსს სჭირდება არა მხოლოდ აღნიშვნა, თუ რა სახის ჯიშია, არამედ დეტალურად აღწერა, როდის და რა ციკლში მოხდა მოსავალის აღება.

დროთა განმავლობაში, გამოცდილების მიღებით და შეძლებთ მოსავლის სრულყოფილებამდე მიყვანას.