საკვები ნივთიერებების ნაკლებობის დიაგნოსტიკა

მარტი 23, 2020

მთავარი ნიშანი იმისა, რომ მცენარისთვის რაღაც არ არის საკმარისი, მისი ზრდის შეჩერებაა. თუმცა, მინერალური კვების ნაკლებობის გამო, მცენარეს შესაძლოა სხვა სიმპტომები ჰქონდეს. როგორც წესი, ისინი იყოფა ორ ტიპად:

პირველი ტიპი ხასიათდება სიმპტომებით, რომელიც აღინიშნება მცენარის ძველ ფოთლებზე. ეს შეიძლება მოხდეს მინერალების ნაკლებობის გამო, როგორიცაა აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, თუთია და მაგნიუმი. მცენარე, რომელმაც ვერ მიიღო ეს მინერალები ნიადაგიდან, იწყებს მინერალების ნაშთების ამოღებას ძველი ფოთლებიდან, რომ მოხდეს ახლის შექმნა მისივე მეშვეობით.

მეორე ტიპის სიმპტომები ვლინდება ახალი ფოთლების ზრდის ადგილებში. პრობლემები წარმოიქმნება ისეთი ელემენტების ნაკლებობისას, როგორიცაა კალციუმი, ბორი, გოგირდი, რკინა, სპილენძი და მანგანუმი. მაგრამ, პირველი ელემენტებისგან განსხვავებით, ამ მცენარეებს არ შეუძლიათ რეზერვის გამოყენება ფოთლებიდან ან სხვა ნაწილებიდან. შედეგად, ახალი ფოთლები იწყებენ ავადმყოფობას და კვდომას.

საკვები ნივთიერებების ნაკლებობის დიაგნოსტიკა

იმისათვის, რომ ზუსტად განსაზღვროთ მიზეზი, თუ რატომ ავადმყოფობს მცენარე, თქვენ უნდა დაათვალიეროთ, რომ აღმოაჩინოთ თუ სად მდებარეობს ზუსტად ავადმყოფობის ნიშნები მცენარეზე. ხოლო ამის საფუძველზე უკვე შესაძლებელი იქნება განისაზღვროს სიმპტომები.

პირველი ტიპის სიმპტომები, რომლებიც ძირითადად ძველ ფოთლებზე გვხვდება, ასევე შეიძლება დავყოთ ორ ქვესახეობად::

  • იგი გვხვდება ყველა ფოთოლში (ეს ნიშნავს, რომ მცენარეს აკლია აზოტი და ფოსფორი).
  • იგი ვლინდება მცენარის გარკვეულ ადგილებში (ამ სიტუაციაში მცენარეს სჭირდება მაგნიუმი, თუთია და კალიუმი).

"სასუქების" ცხრილი:

"სასუქების" ცხრილი

თუ მცენარეს აკლია აზოტი და ფოსფორი (პირველი ტიპის დაავადების ნიშნები), მაშინ ვიზუალურად იგი აღინიშნება მთელ მცენარეზე ან უფრო ძველ ფოთლებზე. კანაფის ზრდა კი ნელდება. იმის გამო, რომ მცენარე არ იღებს აზოტის საჭირო რაოდენობას, მისი ფერი იწყებს ცვლას ღია მწვანე ფერში. ფესვთან ახლოს მდებარე ფოთლები კი იწყებს გაყვითლებას. თუ მცენარეს ფოსფორი აკლია, მაშინაც იცვლება მისი ფერი, მაგრამ უკვე მუქ მწვანეში გადადის და ფოთლები, როგორც წესი, საერთოდ არ ყვითლდება.

როდესაც მცენარე არ იღებს ისეთ მინერალებს, როგორიცაა: მაგნიუმი, თუთია და კალიუმი, მაშინ ეს სიმპტომები მიეკუთვნება მეორე ქვესახეობას, პირველი ტიპის. ეს სიმპტომები ვლინდება არა მთელ მცენარეზე, არამედ მხოლოდ ცალკეულ ფოთლოვან ქსოვილებზე. ხშირად, ეს ან ქსოვილების კვდომაა, ან ფოთლების გარკვეული მონაკვეთების ფერის კარგვა, რის გამოც ისინი ყვითელდებიან. ყველაზე ხშირად, ეს ვლინდება ფოთლების ზედა ნაწილზე, კიდეების გასწვრივ ან ფოთლების ვენებს შორის.

მცენარეთა ზრდის ადრეულ ეტაპზე, ამ მინერალების დეფიციტი შეიძლება განისაზღვროს ქვედა ფოთლების ქვედა კიდეებით, რომელიც იხრება ქვევით.

როდესაც მცენარეს აკლია მაგნიუმი, მაშინ მისი ზრდის ადრეულ ეტაპზე, ფერი იწყებს გაქრობას ფოთლების სხვადასხვა ნაწილში. დროთა განმავლობაში, ისინი თითქმის მთლიანად თეთრი ფერის გახდებიან.

საკვები ნივთიერებების ნაკლებობის დიაგნოსტიკა

თუ მცენარეს არ აქვს საკმარისი თუთია, მაშინ მთელ ფოთოლში ქსოვილების მომაკვდავი პროცესი იწყება.

მეორე ტიპის სიმპტომები, როგორც წესი, ვლინდება ახალგაზრდა ფოთლებზე. ამ ტიპის სიმპტომი ასევე შეიძლება დაიყოს სამ ქვესახეობად:

  • რკინის, გოგირდის ან მანგანუმის ნაკლებობის გამო, ახალგაზრდა ფოთლები თეთრდება, მაგრამ არ იღუპება.
  • ბორის ან კალციუმის ნაკლებობის დროს, კვდომას იწყებს თირკლმის ზედა ნაწილი და ამის შემდეგ ახალგაზრდა ფოთლებიც კარგავს თავის ფერს.
  • თუ მცენარე გრძნობს სპილენძის დეფიციტს, მაშინ ეს, თავის მხრივ, აისახება მცენარეთა მწვერვალებზე მყოფი ფოთლების მუდმივ გაფუჭებაზე.

აუცილებელია მუდმივი მონიტორინგი კანაფის ზრდის მთელ პროცესზე. იმ შემთხვევაში, თუ ზემოთაღნიშნული სიმპტომები იწყებენ გამოვლინებას, უსაფრთხოების ზომები უნდა მიიღოთ რაც შეიძლება მალე.

არ უნდა დაგვავიწყდეს, საკვები ნივთიერებების და სასუქების ნაკლებობის გამო, მცენარემ შეიძლება განიცადოს ძლიერი სტრესი.

თავდაპირველად, ეს ყველაფერი ალბათ ძალიან რთულად მოგეჩვენებათ, მაგრამ დროთა განმავლობაში, გამოცდილების მიღებით, შეგიძლიათ წაიკითხოთ მცენარეების ყველა სიმპტომი, როგორც გადაშლილი წიგნი!